Vnitřní oznamovací systém

Uveřejněné informace podle zákona o ochraně oznamovatelů

 

Společnost Tiyo a.s.. jako povinná osoba v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „zákon“) uveřejňuje následující informace:

 

1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu,

 

i. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat prostřednictvím aplikace Nenech to být: www.nntb.cz (přístupový kód: NNTBTiyo), nebo na odkaze: www.nntb.cz/c/tiyo1


ii. Oznámení Ministerstvu spravedlnosti lze provést způsobem uvedeným na https://oznamovatel.justice.cz/.

 

2. označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování

 

Příslušnými osobami jsou:

 

Ilona Víznerová, 00420 770 179 043, ilona.viznerova@tiyo.cz
Zdeňka Jiřičková, 00420 777 793 539, lenka.vyhlidalova@tiyo.cz

 

3. zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona,

 

Ano, společnost Tiyo a.s. jako povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Tiyo a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

 

Stáhnout informace v PDF